БИБЛИОТЕКА

Основна цел в библиотечната дейност е привличане на читатели от най- ранна детска възраст. Качеството на библиотечно-информационното обслужване зависи от обогатяването, организацията и управлението на библиотечните фондове, а от своя страна качеството на фонда е в пряка връзка с читателските търсения, потребности, интереси и наличните финансови средства. Библиотечните работници съчетават традиционните библиотечни услуги с използването на новите технологии, така, че читателите да са по-информирани, по-удовлетворени в търсенията си, да усещат библиотеката като едно любимо място. С компютрите за потребителите, с достъпа до интернет и онлайн информация библиотеката придоби нов, по-модерен облик, утвърди се като средище на информация, комуникация, знание и култура.

Освен традиционните кътове, витрини и представяне на най-новите библиотечни документи, постъпили във фонда на Библиотеката, тя възпитава у читателите си култура на четене и отношение към книгат

Всяка година организираме  Седмица на детската книга под надслов „Компютъра затвори – книга прочети“ , като провеждаме литературни  вечери, викторини и презентации за детското творчество на наши и чужди автори.

Всяка година в библиотеката се отбелязва и Международния ден за безопасен Интернет, като чрез презентация запознаваме децата с опасностите, които крие глобалната мрежа и как да се предпазват от тях.

Важна част от нашата работа са срещите с изтъкнати наши писатели, които представят своите книги пред читателите.