Събитие библотека 01

Основна цел в библиотечната дейност е привличане на читатели от най- ранна детска възраст. Качеството на библиотечно-информационното обслужване зависи от обогатяването, организацията и управлението на библиотечните фондове, а от своя страна качеството на фонда е в пряка връзка с читателските търсения, потребности, интереси и наличните финансови средства. Библиотечните работници съчетават традиционните библиотечни услуги с използването […]

/* */