Празничен концерт за деня на самодееца

По повод 1 март – ден на художествената самодейност       НЧ „Светлина-1907“ организира празничен концерт, в който взеха участие самодейците от всички състави, групи и клубове към читалището. Самодейците бяха поздравени от инж. Нуредин Кафелов – кмет на община Якоруда и г-жа Магдалена Богданова – председател на читалището.   Повече снимки можете да видите ТУК.

За детска фолклорна група

Детска фолклорна група, която през различните години се ръководеше от различни ръководители: до август 2014г. – Айшен Осенска, от септември 2015 до юли 2016г. – Живка Чопева, и в момента ръководител на групата е Георги Вардев. Групата работи предимно върху местния фолклор, народни песни от Якорудския край, но изучават песни и от другите фолклорни области […]

/* */