Благотворителен концерт

Детски състав за народни танци с ръководител Мехмед Мехмед – поради липса на финансов ресурс дълго време в читалището нямаше детски състав за народни танци. Тази година такъв състав беше сформиран и в момента състава за народни танци наброява 30 деца, разделени в две групи.

За клуба

Клуб „Изкуство” с ръководител Фейзула Црънков  – в клуба участват деца между 8 и 12 години. Целта на този клуб е да  обогати познанията на децата по различните видове изобразителни изкуства – живопис, графика, приложно изкуство и етнография и тези познания да ги прилагат на практика в своята работа. Децата от клуба представят  своите творби […]

/* */