Конкурс за рисунка

Клуб „Изкуство” с ръководител Фейзула Црънков  – в клуба участват деца между 8 и 12 години. Целта на този клуб е да  обогати познанията на децата по различните видове изобразителни изкуства – живопис, графика, приложно изкуство и етнография и тези познания да ги прилагат на практика в своята работа. Децата от клуба представят своите творби […]

Събитие библотека 01

Основна цел в библиотечната дейност е привличане на читатели от най- ранна детска възраст. Качеството на библиотечно-информационното обслужване зависи от обогатяването, организацията и управлението на библиотечните фондове, а от своя страна качеството на фонда е в пряка връзка с читателските търсения, потребности, интереси и наличните финансови средства. Библиотечните работници съчетават традиционните библиотечни услуги с използването […]

/* */